Micom_Electric/전기전자 2010. 11. 21. 13:30
언제 잊고 또 살지 모르니...상품 가격 수량
====================
2011.1. 4 추가구입
====================
BTA12-600C 500 2 12A TRIACS, 25 mA
FDC6329L         300 5 초소형 슈퍼SOT-6타입의 N채널과 P채널 MOSFET동시내장
NTR4502PT1G 500 3 MOSFET, P채널, SOT-23, Vdss = -30V, Id = -1.95A, Rds =                                                 240 m Ohms/-4.5V
LR44(bulk)         300 4 batery
BTA16-600C 650 1 16A TRIACS, 25 mA
MCR100-8        150 4 SCR
CR2025-BP(3V) 500 3
BT148-500          500 1 Thyristor logic level
ATTINY13A-SU 1200 10
=======================
SI9933BDY-T1  (P-chanel FET SO-8) 400 3
IRF9Z24N  (N-chanel FET) 600 2
IRFZ34N (P-chanel FET) 550 2
BC327 300 5
2N3904(10개) 500 1
2N2222A(10개) 500 1
2N7000(10개) 700 1
BC327(10개) 600 1
2N3906(10개) 500 1
1N4729A 600 10
1N4729A (10개)-3.6 550 1
1N4728A (10개)-3.3V 550 1
1N4743A (10개)-13V 600 1
1N4735A (10개)-6.2V 550 1
MC34063A 450 2
74HC14(DIP) 220 2
74HC04(DIP) 200 2
74HC367 630 3
74HC04D(SO14) 150 3
PIC12F675-I/P (8 DIP) 1,050 2
ATTINY26L-8PI/U 1,500 4
ATTINY13V-10SI 1,800 2
ICL7660SCPAZ (Voltage Doubler or Voltage Invertor) 850 2
MCP2551-I/P 1,250 1
OP07C(SMD) opamp 450 2
OP07(DIP) 450 2
Hongxing H3362S Series-2KΩ 220 2
Hongxing H3362S Series-1KΩ 220 2
Hongxing H3362S Series-5KΩ 220 3
Hongxing H3362S Series-100Ω 220 2
Hongxing H3362S Series-10KΩ 220 2
1/8W 5% Axial Resistor 223J (22KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 204J (200KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 333J (33KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 121J (120Ω) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 104J (100KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 102J (1KΩ) (10개) 100 2
1/8W 5% Axial Resistor 331J (330Ω) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 301J (300Ω) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 222J (2.2KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 682J (6.8KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 513J (51KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 472J (4.7KΩ) (10개) 100 2
1/8W 5% Axial Resistor 203J (20KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 124J (120KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 124J (120KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 101J (100Ω) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 822J (8.2KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 100J (10Ω) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 333J (33KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 103J (10KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 473J (47KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 152J (1.5KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 474J (470KΩ) (10개) 100 1
Mono Cap 0.1uF Y5V 50V(10개) 300 1
Mono Cap 1uF Y5V 50V 1,200 10
Mono Cap 0.47uF Y5V 50V 1,100 10
Mono Cap 0.1uF Y5V 50V 540 20
2A474J(K) 780 10
2A104J(K) 220 10
[PS1010] 단면 페놀 PCB 100 X 100mm 2,400 3
[GS1015] 단면 에폭시 PCB 150 X 100mm 5,400 3
[GD1075] 양면 에폭시 PCB 75 X 100mm 3,000 3
납흡착심지 Chemtronics-5 2,000 1
일반인두 ARP-2060(60W) 5,800 1

posted by 털보네i

댓글을 달아 주세요

  1.  Addr  Edit/Del  Reply Favicon of https://turbocrazy.tistory.com BlogIcon 털보네i

    ATTiny13 세일하길래 사뒀다..

    2011.01.10 22:43 신고