Micom_Electric/전기전자 2011. 7. 9. 16:13오늘까지 산것 추가

언제 잊고 또 살지 모르니...

상품
가격 수량
====================================
2011. 7.8 엘레파츠
====================================
BL-B5134(333HD) 10 400
Ceramic 22pF 50V 30 360
페라이트비드 10 650
ATS-7.3728MHz 2 440
ATS-12.0000MHz 3 660
ATS-6.000MHz 2 440
SVR6P-Top-503(50Kohm) 5 400
MFR 1/4W 1% 1Mohm 20 400
TS-1105-9.5MM 20 720
TS-1105-3.15ANGLE 10 450
TS-1105-4.3MM 20 600
MFR 1/4W 1% 510Kohm 10 200
MFR 1/4W 1% 200Kohm 10 200
MFR 1/4W 1% 82Kohm 10 200
MFR 1/4W 1% 51Kohm 10 200
MFR 1/4W 1% 27Kohm 10 200
BL-B2134(333GD) 10 400
MFR 1/4W 1% 100ohm 10 200
BL-B3134(333YD) 10 400
BHS-01-16P 6 780
ATS-16.000MHz 2 440
ATS-8.000MHz 5 1,100
BHS-01-20P 4 620
FL-01-6P 2 840
FL-01-20P 4 920
FL-01-16P 6 1,140
FL-01-10P 10 1,300
드릴날 0.8mm 2 1,300
BHS-01-10P 6 720
드릴날 1.5mm 2 1,200
드릴날 1.0mm 2 1,200
BHS-01-6P 2 840
CFR 1/4W 5% 27ohm 10 100
BC547B 10 500
SVR6P-Top-104(100Kohm) 5 400
PH01(2.54)-DS80P-11.5MM 5 1,325
PH01(2.54)-SS40P-11.5MM 5 725
ATS-20.000MHz 5 1,100
 
====================
2011.6.7  추가구입 - 디바이스 마트
====================
5051용클림프(100개) 1,800원 1
10색 절연전선-1M 1,300원 2
E/C 25V 1000uF (85℃)-10EA 1,000원 1
LM358N 300원 4
LW0640-10 (Molex 5045-10) 110원 10
LW0640-05 (Molex 5045-05) 60원 20
LW0640-03 (Molex 5045-03) 40원 20
1/4W 1% Axial Resistor 822F (8.2KΩ) (10개) 200원 1
IRF9Z24N 600원 2
1/4W 1% Axial Resistor 102F (1KΩ) (100개) 1,000원 1
LW0640-02 (Molex 5045-02) 30원 20
CH0640-02 (Molex 5051-02) 20원 20
CH0640-05 (Molex 5051-05) 30원 20
CH0640-10 (Molex 5051-10) 60원 10
1/4W 1% Axial Resistor 103F (10KΩ) (100개) 1,000원 1
LR44(bulk) 300원 4
1/4W 1% Axial Resistor 911F (910Ω) (10개) 200원 1
E/C 50V 470uF (85℃)-10EA 1,200원 1
LR2728-2BR100F1 550원 2
CH0640-03 (Molex 5051-03) 20원 20

====================
2011.1. 4 추가구입 
====================
BTA12-600C 500 2 12A TRIACS, 25 mA
FDC6329L         300 5 초소형 슈퍼SOT-6타입의 N채널과 P채널 MOSFET동시내장
NTR4502PT1G 500 3 MOSFET, P채널, SOT-23, Vdss = -30V, Id = -1.95A, Rds =                                                 240 m Ohms/-4.5V
LR44(bulk)         300 4 batery
BTA16-600C 650 1 16A TRIACS, 25 mA
MCR100-8        150 4 SCR
CR2025-BP(3V) 500 3
BT148-500          500 1 Thyristor logic level
ATTINY13A-SU 1200 10
=======================
SI9933BDY-T1  (P-chanel FET SO-8) 400 3
IRF9Z24N  (P-chanel FET) 600 2
IRFZ34N (N-chanel FET) 550 2
BC327 300 5
2N3904(10개) 500 1
2N2222A(10개) 500 1
2N7000(10개) 700 1
BC327(10개) 600 1
2N3906(10개) 500 1
1N4729A 600 10
1N4729A (10개)-3.6 550 1
1N4728A (10개)-3.3V 550 1
1N4743A (10개)-13V 600 1
1N4735A (10개)-6.2V 550 1
MC34063A 450 2
74HC14(DIP) 220 2
74HC04(DIP) 200 2
74HC367 630 3
74HC04D(SO14) 150 3
PIC12F675-I/P (8 DIP) 1,050 2
ATTINY26L-8PI/U 1,500 4
ATTINY13V-10SI 1,800 2
ICL7660SCPAZ (Voltage Doubler or Voltage Invertor) 850 2
MCP2551-I/P 1,250 1
OP07C(SMD) opamp 450 2
OP07(DIP) 450 2
Hongxing H3362S Series-2KΩ 220 2
Hongxing H3362S Series-1KΩ 220 2
Hongxing H3362S Series-5KΩ 220 3
Hongxing H3362S Series-100Ω 220 2
Hongxing H3362S Series-10KΩ 220 2
1/8W 5% Axial Resistor 223J (22KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 204J (200KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 333J (33KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 121J (120Ω) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 104J (100KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 102J (1KΩ) (10개) 100 2
1/8W 5% Axial Resistor 331J (330Ω) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 301J (300Ω) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 222J (2.2KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 682J (6.8KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 513J (51KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 472J (4.7KΩ) (10개) 100 2
1/8W 5% Axial Resistor 203J (20KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 124J (120KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 124J (120KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 101J (100Ω) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 822J (8.2KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 100J (10Ω) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 333J (33KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 103J (10KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 473J (47KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 152J (1.5KΩ) (10개) 100 1
1/8W 5% Axial Resistor 474J (470KΩ) (10개) 100 1
Mono Cap 0.1uF Y5V 50V(10개) 300 1
Mono Cap 1uF Y5V 50V 1,200 10
Mono Cap 0.47uF Y5V 50V 1,100 10
Mono Cap 0.1uF Y5V 50V 540 20
2A474J(K) 780 10
2A104J(K) 220 10
[PS1010] 단면 페놀 PCB 100 X 100mm 2,400 3
[GS1015] 단면 에폭시 PCB 150 X 100mm 5,400 3
[GD1075] 양면 에폭시 PCB 75 X 100mm 3,000 3
납흡착심지 Chemtronics-5 2,000 1
일반인두 ARP-2060(60W) 5,800 1


posted by 털보네i

댓글을 달아 주세요